Columbia Üniversitesi’nde Osman Kavala Onuruna Panel Düzenlendi!

Columbia Üniversitesi’nde 27 Kasım 2018 tarihinde “Çoğunlukçu Demokrasiler ve İfade Özgürlüğüne Yönelik Tehditler” konulu panel düzenledi. Osman Kavala’ya adanan panelde, günümüz çoğunlukçu demokrasilerinde ifade özgürlüğüne yönelik baskıcı uygulamalar, sivil toplum, geleneksel ve sosyal medyaya yönelik kısıtlamalar, bu tehditlere karşı geliştirilen önlemler farklı ülkeler bağlamında ele alındı.

Dünya genelinde hakları ihlal edilerek tutuklanan binlerce insanın durumuna dikkat çekmeyi amaçlayan panel, Columbia Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Bölümü, İnsan Hakları Çalışmaları Enstitüsü tarafından düzenlendi. Enstitünün direktörü Profesör Elazar Barkan’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Yale Üniversitesi'nden Profesör Ayşen Candaş, Columbia Üniversitesi'nden Profesör Jack Snyder ve Profesör Sheila Coronel ile Birlemiş Milletler Raportörü Agnes Callamard konuşmacı olarak yer aldı.